Meie pakutavad teenused:

•Metsakinnistute ja metsamaa ost
•Ostame kasvava metsa raieõigust
•Metsa hindamine
•Metsamajandamine

– aitame koostada metsamajanduskava

•Pakume raie- ja kokkuveoteenust

– Valikraie

– Hooldusraie

−valgustusraie
−harvendusraie
−sanitaarraie

– Uuendusraie

-lageraie

-turberaie

  • −aegjärkne raie
    −häilraie
    −veerraie
Küsige julgelt pakkumist!  Võtke meiega ühendust